Kielisuihkutus

Mitä on kielisuihkutus?

Kielisuihkutus on erityisesti nuorten oppijoiden kanssa käytettävä kielenopetuksen metodi. Monille termi kielikylpy saattaa olla tutumpi, ja kielisuihkutus jakaakin useita piirteitä ja tavoitteita kielikylvyn kanssa. Kielisuihkutuksessa oppimisessa hauskuus ja oppijan aktiivisuus ovat tärkeässä roolissa. Suurena tavoitteena on muun muassa saada oppija kiinnostumaan kielten oppimisesta yleisesti sekä tutustumaan erilaisiin vieraisiin kieliin. Kielisuihkutushetkissä korostuvat esimerkiksi yhdessä toimiminen, oppimisen mielekkyys ja hauskuus, spontaanius, positiivinen pedagogiikka sekä positiivisen palautteen saaminen kielisuihkuttajalta. Kielisuihkutus on matalan kynnyksen tapa opettaa kieliä ja kielistä nuorille oppijoille; käytännössä kuka vain kielen perusteet tietävä voi oppia kielisuihkuttamaan ja kielisuihkutuksesta voidaan tehdä toimiva ja aktivoiva hetki osaksi lasten päivää. 

 

Tuotteemme

Tarjoamme kahta kielisuihkutukseen liittyvää tuotetta: guide bookletia, sisältäen ohjekirjan kielisuihkutuksesta ja sen käytöstä, materiaalipaketin sekä monipuolisen valikoiman erilaisia kuvakortteja suihkuttamisen avuksi esimerkiksi sanaston harjoitteluun. Toinen kielisuihkutus-tuotteemme sisältää aiemmin mainittujen lisäksi tarkemmin jaoteltua kirjallista ja videomuotoista materiaalia kielisuihkuttamisesta. Molemmat tuotteet sisältävät tietoa esimerkiksi positiividesta pedagogiikasta, motivoinnista ja arvioinnista sekä omien kielisuihkutushetkien ja -materiaalien suunnittelusta ja toteutuksesta.
Tuotteemme ovat englanniksi, mutta esimerkiksi ohjeet, pohjat ja vinkit omien kielisuihkutus-tuntien ja -materiaalien luomiseen on helppo muokata eri kielillä suihkuttamista varten. Käytämme kurssialustana Claned-oppimisympäristöä.

Kielisuihkutus - guide booklet

Kielisuihkutus – guide booklet monipuolinen ja käytännöllinen ohjepaketti erilaisten oppijoiden kielisuihkutukseen. Booklet on sähköisessä muodossa, mutta sen lataaminen pdf-tiedostona on helppoa ja nopeaa, mahdollistaen materiaalien tulostamisen ja käyttämisen myös fyysisessä muodossa.

 

Booklet sisältää seuraavat osat:

 • Guide booklet
  • Kielisuihkutuksen perusteet
  • Positiivinen pedagogiikka
  • Aputyökalut kielisuihkutuksessa
  • Oppijoiden arviointi, motivointi ja palkitseminen
  • Vinkkejä tuntisuunnitelmien ja kielisuihkutus-materiaalien luomiseen
  • Esimerkin 10 viikon aikataulusta
  • Valmiin pohjan kielisuihkutus-tunnin rakentamiselle
 • Materiaalipaketin, joka sisältää erilaisia aktiviteetteja, leikkejä, draaman käyttöä, pelejä, lauluja, tansseja ja niin edelleen kielisuihkuttamista varten
 • Monipuolisen valikoiman englanninkielisiä sanakortteja kielisuihkutuksen tueksi

Itsenäisesti suoritettava laajempi kielisuihkutus-tuotteemme on mainio valinta, jos haluat todella uppoutua kielisuihkutuksen maailmaan. Pääset oppimaan sen toteuttamisesta ja hyödyistä monipuolisten ja tietorikkaiden videomateriaalien kautta kirjallisen tiedon lisäksi. Videoilla käymme läpi kielisuihkutuksen teoriaa ja muita sen ympärillä vallitsevia tärkeitä teemoja sekä käytännön suunnittelua.


Laajemmasta paketista löytyvät esimerkiksi seuraavat sisällöt:

 • Kielisuihkutuksen perusteet
 • Positiivinen pedagogiikka
 • Aputyökalut kielisuihkutuksessa
 • Oppijoiden arviointi, motivointi ja palkitseminen
 • Vinkkejä tuntisuunnitelmien ja kielisuihkutus-materiaalien luomiseen
 • Esimerkin 10 viikon aikataulusta
 • Valmiin pohjan kielisuihkutus-tunnin rakentamiselle
 • Materiaalipaketin, joka sisältää erilaisia aktiviteetteja, leikkejä, draaman käyttöä, pelejä, lauluja, tansseja ja niin edelleen kielisuihkuttamista varten
 • Monipuolisen valikoiman englanninkielisiä sanakortteja kielisuihkutuksen tueksi
 • Videomuotoisen haastattelusarjan alan ammattilaisen kanssa

Kielisuihkutus-kurssi